Компютърна сигурност е клон на информационната сигурност с приложение в компютрите и компютърните мрежи. Основна цел на компютърната сигурност е защита на информацията и хардуера от кражба, повреждане или от природни бедствия, като същевременно на законните потребители се осигурява достъп до тях и ползотворна работа.

Freelance expert

Експерт  на свободна практика